หิ้งพระ สิ่งสำคัญที่ต้องมีในบ้าน

หากพูดถึงสิ่งที่เราควรจะมีเอาไว้ในบ้านเพื่อใช้ในการบูชาพระพุทธรูปและช่วยให้เราสามารถสวดมนต์ไหว้พระทำสมาธิได้นั้น เราควรจะมีหิ้งพระเอาไว้ในบ้าน ในฐานะที่เป็นคนพุทธ หากเราไม่ได้มีหิ้งพระในบ้าน ก็ไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้เราอยากจะสวดมนต์ไหว้พระและไม่มีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้เราขาดสติและไม่มีสมาธิในการใช้ชีวิตประจำวัน ทางที่ดีคือการมีหิ้งพระเอาไว้ในบ้านเพื่อช่วยส่งเสริมให้เรามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และยังช่วยให้เราอยากจะไหว้พระสวดมนต์มากยิ่งขึ้น ก็จะดีกว่าไม่มีเลย เพราะอย่างน้อยเราเดินผ่านหิ้งพระทุกวัน เราเองก็จะอุ่นใจขึ้นมาและอยากจะหาจังหวะสงบๆไหว้พระสวดมนต์อยู่แล้ว การมีหิ้งพระจึงมีประโยชน์อย่างมาก

การมีหิ้งพระในบ้านนั้นเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติมากยิ่งขึ้น เพราะเราได้สวดมนต์ไหว้พระและนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เสมอ เราจึงมีที่ยึดเหนี่ยวทางใจ ทำให้เราจะทำอะไรก็รู้สึกมั่นใจได้หมดและทำอย่างมีสติจริงๆ ทั้งยังมีแหล่งที่จะช่วยให้เราได้อธิษฐานขอพรในบ้านเพื่อส่งเสริมให้เรามีดวงชะตาชีวิตที่ดี มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้น เพราะเรามีแรงบันดาลใจในการทำงาน ซึ่งมีการวิจัยออกมาแล้วว่าการที่เรามีที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจหรือมีความเชื่อที่ดีนั้น จะช่วยผลักดันให้ชีวิตของเราก้าวหน้าได้มากกว่าการที่ไม่มีอะไรยึดเหนี่ยวจิตใจเลย เราจึงควรมองหาสิ่งต่างๆมายึดเหนี่ยวจิตใจของเราเอาไว้เสมอ เราจะได้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไม่เพียงความก้าวหน้าทางหน้าที่การงานเท่านั้น การใช้ชีวิตอย่างมีสตินำไปสู่ความสมบูรณ์ทางครอบครัวและยังช่วยให้เรามีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านอีกด้วย

อย่างน้อยการมีหิ้งพระในบ้านนั้นก็จะช่วยส่งเสริมให้เราได้เปรียบในหลายๆอย่าง มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ช่วยผลักดันให้ชีวิตของเรามีความสุขสมหวังในทุกด้าน ดังนั้นท่านควรหาซื้อหิ้งพระมาติดผนังเอาไว้ และหาพระพุทธรูปที่ท่านนับถือมาวางไว้บนหิ้งพระ สำหรับการหาพระพุทธรูปนั้น ไม่ว่าจะได้พระอะไรมา ขอให้ท่านมีความเลื่อมใสศรัทธาและนับถือพระพุทธรูปองค์นั้นจริงๆก็เพียงพอแล้วที่จะช่วยผลักดันชีวิตของท่านให้ก้าวหน้าในด้านต่างๆ ท่านก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต มีแหล่งสวดมนต์และทำสมาธิในบ้าน ท่านยังสามารถใช้บริเวณหน้าหิ้งพระเพื่อนั่งสมาธิก่อนไปทำงานทุกเช้าได้อีกด้วย ยิ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดสมาธิมากยิ่งขึ้น

Leave a comment