จัดส่งฟรี เมื่อสั่งสินค้าครบ 5,000 บาท ภายในกรุงเทพและปริมณฑล
Wishlist


Enterprise resource planing

ในปี 2016 บริษัทได้ริเริ่มการพัฒนาระบบ ERP (Enterprise resource planing) เพื่อใช้แทนระบบกระดาษแบบเดิม โดยใช้ OpenERP เป็นโครงสร้างหลักและ implement ระบบ add-on และ custom flow เพิ่มเติมเพื่อให้เข้ากับระบบการผลิตเฟอร์นิเจอร์

ปัจจุบันในปี 2019 ระบบ ERP ของบริษัทประกอบไปด้วย 8 ระบบหลักๆ

 1. CRM (Customer Relationship Management) ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 
  ในอดีตการติดตามเคสสั่งซื้อในแต่ละเคสจะอยู่ในแฟ้มเล่มหนาๆ บริษัทได้พัฒนา CRM Dashboard เพื่อติดตามเคสสั่งซื้อ เซอร์วิส เพื่อให้ติดตามได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และเข้าถึงได้ตลอดเวลา
 2. Sales งานขาย
  Lead -> Quotation -> Sales -> ผลิต -> Inventory -> Delivery
  ระบบออกใบเสนอราคา ยืนยันการสั่งซื้อ ค้นหาใบเสนอราคา เพื่อให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเวลาที่น้อยลง 
 3. MRP (Material Requirement Planning) ระบบจัดการการผลิต 
  รับงานจาก Sales Order ลดเวลา พนักงาน และของที่เสียในระบบผลิตให้น้อยลง
 4. Purchasing ระบบจัดซื้อ
  ที่โรงงานมี Hardware Part มากกว่า 2000 รายการ ซึ่งชิ้นส่วนทั้งหมดจะถูกเก็บอยู่ใน Database เพื่อเปรียบเทียบราคา สอบราคาจาก Supplier และสั่งซื้อได้จากระบบทันที
 5. Inventory ระบบจัดการคลังสินค้า
  ระบบสต๊อกสินค้า ค้นหา และจ่ายงานให้กับพนักงาน
 6. Invoicing ระบบงานด้านภาษี
  ระบบออกใบกำกับภาษี และจัดการเอกสารด้านงานภาษี
 7. Project Management ระบบการจัดการโปรเจคใหม่
  จัดการ Project ใหม่ ทั้งด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ R&Dการผลิต และพัฒนาระบบไอที
 8. Calendar&Notes
  ระบบนัดหมายและจดบันทึกที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา

ซึ่งระบบทั้งหมดข้างต้น เป็นระบบงานภายในบริษัท และถูกพัฒนาอย่างต่อเนี่อง ให้เข้ากับวิสัยทัศน์ของ Furnitmall ที่จะให้เราเป็น One-Stop Furniture Solution บริการลูกค้าทุกท่านด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน และคุ้มค่าที่สุด

FURNITMALL © 2022. All Rights Reserved.