โต๊ะทานข้าวแบบกลมหรือโต๊ะจีน

บ้านแทบทุกหลังมีสิ่งนี้ด้วยกันทั้งสิ้นครับและมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้ถ้าไม่ใช่ “โต๊ะทานข้าว”

โต๊ะทานข้างนั้นเป็นของชิ้นหนึ่งที่มักตั้งอยู่ในห้องครัวในกรณีที่บ้านหลังนั้นๆ มีพื้นที่กว้างและมีห้องครัวไว้ใช้รับประทานอาหารโดยโต๊ะทานข้าวนั้นในปัจจุบันนี้มีอยู่ 2 แบบด้วยกันคือแบบสี่เหลี่ยมและแบบกลม

โต๊ะทานข้าวแบบสี่เหลี่ยมนั้นจะแบ่งออกได้เป็น 2 แบบคือแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสและสี่เหลี่ยมผืนผ้าขึ้นอยู่กับความกว้างของห้องครัวและจำนวนสมาชิกในบ้านครับโดยหากเรามีสมาชิกในบ้านหลายคนโต๊ะทานข้าวที่ใช้ก็มักจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเสียเป็นส่วนใหญ่

ส่วนโต๊ะทานข้าวอีกแบบหนึ่งนั้นก็คือโต๊ะทานข้าวแบบกลมหรือที่เราเรียกกันว่าโต๊ะจีนนั่นแหละครับซึ่งโต๊ะประเภทนี้นิยมใช้กันมากในหมู่คนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนเพราะมีปรัชญาแฝงอยู่ที่ว่าการใช้โต๊ะเช่นนี้จะทำให้สมาชิกในบ้านสามารถมองหน้าและสนทนากันได้อย่างครบถ้วนในเวลารับประทานอาหารกันโดยโต๊ะประเภทนี้นั้นก็จะมีแบ่งออกได้เป็นสองแบบย่อยคือแบบหมุนได้กับหมุนไม่ได้ครับโดยแบบหมุนได้นั้นจะมีราคาที่สูงกว่า

ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือประเภทของโต๊ะกินข้าวที่นิยมใช้กันอยู่ในปัจจุบันส่วนโต๊ะที่มีรูปทรงอื่นๆ เช่นรูปไข่หรือรูปห้าเหลี่ยมก็มีการใช้งานกันบ้างครับแต่ก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยครับ

Leave a comment