เฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน 4.0

Space Plus เป็นโรงงานเฟอนิเจอร์บิ้วอิน 4.0 ที่เกิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยขนาดเล็ก ด้วยหลักแนวคิดการดีไซน์ให้ทุกพื้นที่ในบ้านเกิดประโยชน์สูงสุด ( Space Solution ) โดยการใช้นงัตกรรมการผลิตด้วยเครื่อง CNC ที่มีความแม่นยำสูงผ่านการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเåตอร์ ให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถถอดประกอบได้ และมีขนาดพอดีกับพื้นที่ภายในบ้าน ( Fit-IN )

HOW TO ORDER?

PANEL BOARD

MDF  แข็งแรง ความหนาแน่นสูง

HMR ทนความชื้น

PLASWOOD กันน้ำ กันปลวก

About us

MATERIAL

Take a Closer Look

SHOWCASE